Teknisk Ukeblad (In Norwegian only)

Teknisk Ukeblad (In Norwegian only)

” – Dette er en sykkel, selv om den kan minne om en bil, sier sjef teknolog og gründer i selskapet Podbike AS, siv. ing. Per Hassel Sørensen på telefon fra Stavanger. – Det er en firehjuls elektrisk sykkel med egenskaper som ikke finnes i noen annen sykkel.

De fleste elsykler har en motor. Podbike har tre, men den ene brukes om generator. Det sitter en motor i hvert hjul og den tredje, helt like motoren/generatoren tråkkes av syklisten. Det gjør at sykkelen ikke har noen mekanisk kraftoverføring.

– Det at vi kjøper inn tre motorer for hver sykkel gjør også at vi oppnår gode priser hos produsentene, sier Hassel Sørensen.”

Les mer her Teknisk Ukeblad


fr_FR
en_GB de_DE_formal nb_NO fr_FR